Ở VietNamJapan học viên tha hồ luyện tập giao tiếp, giao lưu với người bản xứ, có khả năng ứng tuyển thành công vào những doanh nghiệp trong nước và Nhật Bản