Chức năng đặt hàng trung quốc. Nhập hàng bằng Chrome Extension từ Taobao.com, 1688.com và tính năng paste link lấy hàng Chức năng đặt hàng trung quốc là 2 tính năng độc đáo và quan trọng nhất của loại website này