Thành lập từ năm 1973, Mynavi là website tuyển dụng đứng đầu Nhật Bản cùng lượng truy cập thường xuyên đứng thứ 5 trong các website Nhật