entsu Media Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ truyền thông đa dạng như phát triển nội dung số, công cụ phân tích, lên kế hoạch và mua bán truyền thông, tổ chức sự kiện và quảng cáo truyền hình