Bộ phần mềm bao quát đa nền tảng giúp giữ chân khách hàng và phát triển kinh doanh của tập đoàn Golden Gate