Aquarius Việt Nam được thành lập năm 2008, hiện đang là đại diện của các nhãn hàng, thương hiệu lớn tại Việt Nam